heksenkringen

ziektebeeld:

Heksenkringen is een schimmelziekte veroorzaakt door de weidekringzwam Merasmius oreades. Zeer kenmerkend is een

geelachtige kring. I n de middelste kring is het gras geel uitgedroogd terwijl het gras op de binnenste en buitenste zones

donkerder groen staan. Deze donkerder kleur wordt direct veroorzaakt door de vrijgekomen st ikstof van het afgestorven

schimmelweefsel terwijl in de middelste ring het gras geelachtig uitdroogt en de meest droogte gevoelige gazongrassen zelfs

afsterven. Van juni tot oktober kunnen talrijke paddestoelen verschijnen in die binnenste en soms ook in de buitenste zone. Een

sterke ingreep is noodzakelijk.

bestrijding:

* Heksenkringen vind je vooral op vochtige plekken in de gazon en in nat te periodes op gazons die niet goed ontwateren. Een

preventieve bestrijding begint bij het oplossen van deze oorzaken.

* Bij een reeds groot schadebeeld is een sterkere ingreep hier aanbevolen. Tot 30 cm buiten de buitenste zone en tot op 20 cm

diepte moet alle aarde verwijderd worden. De ondergrond losmaken en ontsmetten met o.a. een formaline (3%) oplossing. Na

deze ontsmetting de plaats en de grond gedurende 10 dagen afdichten en daarna 14 dagen ontluchten. Uiteindelijk dan nieuwe

verse grond aanvoeren voor een nieuwe bezaaiing of bezoding.