aardrupsen ( algemeen)

ziektebeeld:

Aardrupsen zijn afkomstig van nachtuilenvlinders. De larven zit ten overdag verscholen. ís Nachts eten ze aan de basis van

plantendelen (stengels) en aan wortels. Afhankelijk van de soort komen 1 tot 2 generaties per seizoen voor. Je kan daarom in

de nazomer soms tegelijkertijd jonge en oudere rupsen vinden.

Afbeelding: rupsen van de bruin gevlekte nachtvlinder.