meeldauw , echte ( witziekte) ( algemeen)

ziektebeeld:

De bladeren vertonen een wit schimmelpoeder. De ziekte gaan vanaf juli-augustus meestal sterk uitbreiden over alle bladeren

van het gras