straatgras

ziektebeeld:

Vochtige en goed bemeste gazons en sportvelden hebben nogal eens te lijden van straatgras, ook wel tuintjesgras of Poa annua

genoemd. Omdat het gras de stabiliteit van de toplaag kan schaden, moet het best reden worden. Een juiste mengselkeuze is

een begin. Een goed beheer kan wonderen doen.

Poa annua:

Ongewenst éénjarig grassoort dat overal groeit en bloeit . Een lastig onkruid. Chemische bestrijding in het gazon is mogelijk voor

vaklui. Bestrijding is ook wel mogelijk door bemesting en cultuurmaat regelen.

Straatgras liever kwijt dan rijk :

Beheerders van gazons en sportvelden beschouwen straatgras als een onkruid. Zijn bleekgroene kleur is nu niet bepaald een lust

voor het oog, het doet afbraak aan het uiterlijk van het grasveld. Bovendien heeft het een groot deel van het jaar de

onhebbelijke neiging stengels en zaad te vormen. Omdat straatgras van naturen uit ondiep wortelt , schaadt het de stabiliteit van

de toplaag. Een mat die veel straatgras bevat , heeft een verminderende tolerantie tegen betreding en kan over relatief grote

oppervlakten worden afgeschoven.

bestrijding:

Bestrijden met een adequaat beheer :

Straatgras in een bestaande grasmat bestrijden is niet echt gemakkelijk. Het meest is nog te bewerkstelligen met een adequaat

grasveldbeheer:

* Creëer en handhaaf een grassenbestand dat goed kan concurreren met het ongewenste straatgras.

* Voorkom open plekken!

* Beregen minimaal, alleen in dringende gevallen, want het droogtegevoelige straatgras tiert welig bij een rijkelijke bevloeiing.

Ook herhaaldelijk kleine watergiften bevorderen de ontwikkeling van straatgras.

* Op greens van golfbanen edm kan het bemesten met zwavelzure ammoniak het overwegen waard zijn. Je schept dan tijdelijk

een wat zuurder milieu (PH-waarde lager dan 5) waarin gewoon struisgras en roodzwenkgras zich beter kunnen ontwikkelen dan

straatgras, dat voor een optimale groei een basisch milieu nodig heeft .

* Een enkele keer wordt wel geadviseerd om bij een teveel aan straatgras het gras lang te laten uitgroeien en vervolgens kort

te maaien.

* Wordt een grasveld doorgezaaid of (opnieuw) ingezaaid, kies dan ook gelijk voor een grasmengsel dat maar weinig

ongewenste zaden bevat .