veenmollen

veenmol.jpg (10429 bytes)


Hij is vrij groot de afbeelding is maar iets groter dan de ware grootte. 

ziektebeeld:

Veenmollen zijn grote bruine krekels van 4-5 cm groot . Het zijn planteneters en daarom vrij makkelijk te lokken en te vangen.

Ze zijn zelden massaal aanwezig. Ze graven gangen dicht bij de grondoppervlakte. Larven overwinteren in de bodem. Het is een

nuttig dier dat jaagt op insecten en larven. Ze leven van onderaardse plantendelen (wortels) waardoor schade kan ontstaan, ze

bijten de wortels over van de gewassen. Vooral ís nachts komen ze boven de grond.